Adalet Meslek Yüksekokulu

Müdürümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu gerek adli hizmetlerde gerekse özel sektörde çalışabilecek, temel hukuk bilgisine sahip, nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde adalet hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin bir biçimde işlemesine katkıda bulunabilecek personelin yetiştirilmesi, çoğalan ve farklılaşan hukuki problemlerle birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle karşılaştığı hukuki sorunları sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirmeyi başarabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgisi olan idari personelin yetiştirilmesi Adalet Meslek Yüksekokulumuzun temel hedefidir.

Adalet Meslek Yüksekokulu derslerinin büyük bir bölümünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri yürütmektedir. Kamu hukuku ve özel hukukun farklı branşlarına yönelik bu teorik derslerin yanı sıra Adalet Meslek Yüksekokulumuz müfredatında kalem mevzuatı, klavye kullanımı, arşiv ve dosyalama konularını ilgilendiren, uygulamaya dönük dersler de yer almaktadır.  

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları adalet teşkilatında yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü, zabıt kâtipliği gibi görevleri yerine getirmektedirler. Bunun dışında mezunlarımız özel sektörde de bankacılık ve finans başta olmak üzere birçok farklı alanda iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.

Adalet Meslek Yüksekokulumuza ÖSYM sınavları sonucunda kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Mezunlarımız, “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Gelecekte Adalet teşkilatı başta olmak üzere farklı alanlarda önemli görevleri başarıyla yerine getirmenizde sizlere katkıda bulunacağımıza inanıyoruz ve bu nedenle sizleri Adalet Meslek Yüksekokulumuzda görmekten mutluluk duyacağız.

Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.